Цени на счетоводни услуги и абонаментно счетоводно обслужване

счетоводни услуги цени

Информацията по-долу ще Ви даде представа за приблизителните цени на счетоводните ни услуги. След първоначалния разговор с Вас, ние ще Ви предложим индивидуална оферта, съобразена с това колко работа всъщност ще ни създаде счетоводното обслужване на фирмата Ви. Крайната цена ще бъде равна или по-ниска от обявените тук.

Периодично актуализираме цените си, за да бъдат максимално близки до средните цени на счетоводни услуги за град Пловдив. Независимо от размера на таксата, фирмата Ви може да ползва безплатно и всички допълнителни пакетни услуги, които предлагаме.

 

Отстъпки от цените:

 • При предплащане за една година, ползвате отстъпка от една месечна такса.
 • Новорегистрираните фирми ползват минималната цена за счетоводно обслужване през първите 6 месеца (45лв/мес. за нерегистрираните по ЗДДС и 110 лв/мес. за регистрираните по ДДС), независимо от размера на документооборота.

 

 

Цените са актуални към месец Юни 2015г. Всички цени са без ДДС.

1. Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Вид клиенти Фирми, занимаващи се с услуги, търговия или производство Фирми, занимаващи се с търговия или производство с водене на склад
около 20 документа месечно
45
60
около 50 документа месечно
60
75
около 100 документа месечно
90
110
фирми с над 100 документа месечно
по договаряне
по договаряне

2. Фирми, регистрирани по ЗДДС

Вид клиенти Фирми, занимаващи се с услуги, търговия или производство Фирми, занимаващи се с търговия или производство с водене на склад
около 20 документа месечно
110
160
около 50 документа месечно
150
200
около 100 документа месечно
180
215
фирми с над 100 документа месечно
по договаряне
по договаряне

 

 

 

3. Други счетоводни услуги - цени

Услуга Цена
Взимане на документи от адрес на клиента - до 2 пъти месечно
5
Електронно банкиране
20
Счетоводни консултации на лица, които не клиенти с абонаментен договор
15 лв/час
Изготвяне на УП 2 и УП 3
20
Изготвяне на служебни бележки за персонала
5
Изготвяне на данъчни декларации на лица, които не са клиенти с абонаментен договор
12
Годишно приключване на фирми, които не са клиенти с с абонаментен договор
по договаряне

 

4. Цени за обслужване на персонал на трудов договор

Брой персонал Увеличение на стандартната цена
до 5 служители
Без увеличение
от 6 до 10 служители
18
от 11 до 20 служители
27
от 21 до 50 служители
40
над 50 служители
по договаряне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основните счетоводни и ТРЗ услуги включват:

 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи, и контрол върху съответствието им с националното счетоводно и данъчно законодателство
 • Осчетоводяване на и отразяване на стопанските операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на Годишен финансов отчет
 • Консултации във връзка със счетоводното законодателство
 • Изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план
 • Изготвяне на фактури и банкови нареждания
 • Изготвяне на необходимите документи и декларации за НАП - Декларация по Закона за ДДС, Декларации 1 и 6, Декларация по чл. 62 от КТ, и всички останали месечни, редовни декларации.
 • Изготвяне на банковите документи за изплащане на осигуровките
 • Изготвяне на трудови договори съгласно Кодекса на труда
 • Изготвяне на разплащателни ведомости и рекапитулации

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас, за да получите индивидуална оферта

Офисите ни са на комуникативни места в гр. Пловдив